Hemtjänst med kundval
Hur blir jag beviljad hemtjänst
Hur ansöker jag om personlig assistans
Hushålnära tjänster
Anhörig
Avlösare
   
   
   
   

Vi erbjuder :
- Hemtjänster, dag / kväll / natt / helger. - Personlig omvårdnad.
- Städ, tvätt, inköp m.m. Avlastning för anhöriga.
- Ledsagning till olika aktiviteter och vårdgivare.
- Dagverksamhet
- Personlig Assistans
- Hushålnära tjänster
- Ledsagare


Våra insatser:

Vi utför service och omvårdnad enligt kommunens biståndsbeslut och i samråd med kunden.

Vi garanterar att:

- Vi följer biståndsbeslutet.
- Ni kommer att ha inflytande över insatsernas utformning, tider och val av personal.
- Respektera kundens önskemål och integritet.
- Bemöta kunden/anhöriga seriöst och med respekt.
- Vi kommer att lyssna på kritik och klagomål för att förbättra vårt arbete.
- Vi kontaktar kunden omedelbart, när vi får beställning från biståndshandläggaren och med kundens medverkan planera tider för insatser.
- Vi samarbetar med primärvården / distriktssköterskan t.ex. vid utdelning av medicin.
- Vi följer lagen om tystnadsplikt.

Om ni har eller vill ha/behöver hemtjänst och vill välja Blessing Hand som utförare kontakta biståndshandläggaren inom äldreomsorgen i er stadsdel.

Hemtjänst:
Vi arbetar för att de äldre som så önskar ska ha möjlighet att bo kvar i sitt hem även om de har stort behov av hjälp. Hemtjänsten ger nödvändig hjälp och service med de sysslor som du inte själv klarar av i hemmet. Ett vårdbiträde kommer hem och hjälper dig med exempelvis personlig omvårdnad, inköp, matlagning, städning, veckotvätt, klädvård eller post- och bankärenden.

Att få hemtjänst kan också innebära att en städfirma städar eller att du får hem färdiglagad mat eller varor från affären. Om du har stort omvårdnadsbehov kan du få hjälp alla dagar i veckan en eller flera gånger om dagen. Hemtjänsten ska även bidra till att du kan behålla och utveckla ditt sociala nätverk. Du ska själv vara med och diskutera hur hemhjälpen ska utföras.
Du kan även beviljas hemtjänst för enstaka insatser. Detta kan till exempel bli aktuellt om du varit inlagd på sjukhus och behöver handla eller vid andra tillfällen då du under en kortare tid behöver hjälp med något du inte klarar av själv.

 

 

Hem   Assistans    Tjänster     Kontakta Oss    Om Oss
Copyright @ 2011 Blessing Hand