Avlösare

Avlösning innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden av den närstående. Avlösning innebär att man ger stöd och service till en anhörig eller närstående i hemmet. Det kan ske regelbundet eller vid akuta behov alla tider på dygnet.
Avlösning beviljas huvudsakligen till familjer med barn som har en funktionsnedsättning, men kan även beviljas till vuxna och äldre.

Ansök om avlösning
Man ansöker om avlösning hos stadsdelsförvaltning. Stockholms stad har en kundvalsmodell som innebär att du som fått beslut om avlösning själv väljer utförare – antingen en kommunal utförare eller någon av de privata utförare som staden har avtal med. 

 

 

Hem   Assistans    Tjänster     Kontakta Oss    Om Oss
Copyright @ 2011 Blessing Hand