Välkommen till Blessing Hand!

Blessing Hand hemtjänst är till för att hjälpa och stödja personer som bor kvar hemma när ålder, sjukdom eller funktionshinder gör det svårt att klara sig utan hjälp.
Att utföra arbete i en annan människas hem kräver något alldeles extra av oss - att visa respekt för andras integritet, förståelse för olika personers önskemål och vanor. I Blessing Hand utgår alla insatser från dig som individ. När du är ny hos oss börjar vi alltid med att göra ett hembesök där vi tillsammans går igenom vilka behov och önskemål du har och utifrån det upprättar vi en genomförandeplan.

holdinghands.pngHos oss får du en kontaktperson som är den person som i första hand besöker dig i hemmet. En egen kontaktperson i hemtjänsten bidrar till ökad kontinuitet och trygghet. Våra medarbetare bär arbetskläder och ID-brickor för din trygghet.
Vårt mål är att erbjuda ett helhetsåtagande inom hemtjänst som omfattar allt från städning, tvätt och måltidsservice till personlig omvårdnad, kvälls- och nattjänster för brukarna. I många av uppdragen utför vi även hemsjukvård

 
Att stärka individen

Vi utgår alltid från individen i vårt arbetssätt hos Blessing Hand oavsett om det gäller äldreomsorg, omsorg till funktionshindrade eller individ- och familjeomsorg. Att stärka individen är vår vision och det betyder att vi vill stödja den enskildes frihet och självbestämmande genom att erbjuda en vård och service präglad av respekt och värme. I äldreomsorgen börjar vi alltid med ett välkomstsamtal med pensionärer som är nya hos oss.


Välkomstsamtalet bidrar till att vi kan skapa oss en bild av personen och vilka vanor, behov och önskemål som finns. I vissa fall vill pensionärerna dela med sig av sin levnadshistoria för att ge en tydligare bild av hur han eller hon har levt tidigare. Utifrån välkomstsamtalet lägger vi upp en så kallad genomförandeplan som beskriver hur vården och omsorgen ska utföras. Genomförandeplanen förändras och skrivs om allt eftersom förutsättningarna skiftar. Vi vet att många äldre uppskattar kontinuitet i omsorgen, att träffa samma personal så ofta som möjligt. Vi tror att det bidrar till en tryggare och mer personlig omsorg. Hos Blessing Hand har alla i äldreomsorgen en egen kontaktperson i personalgruppen som har extra ansvar för den personliga omsorgen.

Hem   Assistans    Tjänster     Kontakta Oss    Om Oss
Copyright @ 2011 Blessing Hand