Så här går sökprocessen till:
Det är kommunen där du bor eller Försäkringskassan som avgör om du har rätt till personlig assistans. Det är ditt behov som avgör om du har rätt till hjälpen. Det är även ditt behov som avgör vem du ska vända dig till. Behöver du mindre än 20 timmar i veckan för dina grundläggande behov är det kommunen du ska vända dig till med din ansökan. Är det fler timmar vänder du dig till Försäkringskassan.

För att de ska pröva rätten behöver du göra en skriftlig ansökan. Försäkringskassan har färdiga blanketter du kan använda. Men vill du att vi hjälper dig behöver du naturligtvis inte ladda hem blanketterna, då tar vi hand om de kontakterna.

När du gör din ansökan behöver du styrka ditt behov genom:

Ett läkarintyg. Du måste alltså kontakta din läkare.
En ADL-bedömning. Den gör en arbetsterapeut, oftast på Habiliteringen
Övriga intyg som styrker dina behov. 

En handläggare i din kommun och Försäkringskassa kommer sedan att göra ett besök hos dig för att få en bild av din vardag och dina behov. Från ansökan till beslut har Försäkringskassan en intern policy om att det ska ta max 120 dagar men det är inte ovanligt att det tar längre tid. Ju snabbare du kan få fram alla intyg du behöver, desto snabbare kommer ett beslut. Du kan läsa mer i Försäkringskassan vägledning till assistansersättning.

Om du får avslag
Får du ett avslag, eller beviljas färre timmar än du sökt, har du rätt att överklaga. Information om hur du gör det skickas tillsammans med beslutet. Vår erfarenhet är att det är viktigt att du formulerar din ansökan så att dina behov blir tydliga.

 

 

Hem   Assistans    Tjänster     Kontakta Oss    Om Oss
Copyright @ 2011 Blessing Hand